Spring til indhold

Fynshav.dk

Skov og strand

Referat fra bestyrelsesmøder

 

Referat fra den 9-4-2024

  Referat bestyrelsesmøde Fynshav Bylaug Tirsdag d. 9. april 2024 Referent og skribent af følgende: Gitte Deltagere: Bjarne, Ole og Kurt. Afbud: Carsten og Kim   Godkendelse af referat: Referatet fra 6. februar 2024 blev godkendt. Godkendelse af dagsorden: Dagsorden blev godkendt. Siden sidst: Kurt deltog til fastelavn d. 11. februar i Notmark Kirke der… Læs mere »Referat fra den 9-4-2024

Udgivet i Referater fra bestyrelsesmøder | Skriv en kommentar

Referat fra den 06-2-2024

  Referat bestyrelsesmøde Fynshav Bylaug Tirsdag d. 06. februar 2024 Deltagere: Ole, Kurt, Bjarne. Afbud: Kim og Carsten Referent og skribent af følgfende: Gitte   Godkendelse af referat: Referatet fra 28. november 2023 blev godkendt. Godkendelse af dagsorden: Dagsorden blev godkendt. Siden sidst:  Ole har fået mail fra Havne-fest udvalget. Tid til planlægning af Havne-festen… Læs mere »Referat fra den 06-2-2024

Udgivet i Referater fra bestyrelsesmøder | Skriv en kommentar

Referat fra den 28-11-2023

  Referat bestyrelsesmøde Fynshav Bylaug Tirsdag d. 28. november 2023  Deltagere: Ole, Kurt, Bjarne, Carsten og Kim Afbud: Referent og skribent af følgende : Gitte   Inden vi holdt vores bestyrelsesmøde, havde vi besøg af Carl Erik fra Kommunen og Anne fra Projekt Zero. De fortalte om at der var undersøgelser i gang med at… Læs mere »Referat fra den 28-11-2023

Udgivet i Referater fra bestyrelsesmøder | Skriv en kommentar

Referat fra den 3-10-23

Referat bestyrelsesmøde Fynshav Bylaug Tirsdag d. 3. oktober 2023 Deltagere: Ole, Kurt, Bjarne. Afbud: Kim, Carsten. Referent/skribent : Gitte 1. Godkendelse af referat. Referatet fra 8. maj 2023 blev godkendt 2. Godkendelse af dagsorden. Dagsorden blev godkendt. 3. Siden sidst. • Sankt Hans blev aflyst pga. afbrændingsforbud i Sønderborg Kommune. • Vores kuglelampe er blevet… Læs mere »Referat fra den 3-10-23

Udgivet i Referater fra bestyrelsesmøder | Skriv en kommentar

Referat fra den 8-5-2023

Referat fra bestyrelsesmøde Fynshav Bylaug Mandag 8. maj 2023 Indkaldte deltagere: Kurt, Ole, Kim, Bjarne, Carsten og Gitte. Afbud fra Carsten Referent / skribent Gitte 1. Godkendelse af referat: Referatet blev godkendt. 2. Godkendelse af dagsorden: Dagsorden blev godkendt. 3. Siden sidst: Vi fik afholdt vores generalforsamling. Der er nedsat en gruppe som vil holde… Læs mere »Referat fra den 8-5-2023

Udgivet i Referater fra bestyrelsesmøder | Skriv en kommentar

Referat fra møde d. 21-1-2023

Indkaldte deltagere: Carsten, Ole, Bjarne, Kurt og Kim        Gitte: referent Afbud: Dagsorden: Emne Ansvarlig: Tidsfrist: 1. Godkendelse af referat Referatet blev godkendt. 2. Godkendelse af dagsorden. Dagsorden blev godkendt. 3. Siden sidst. • Bylauget var repræsenteret af Kurt til Fastelavn i Notmark Kirke for børn, sammen med andre foreninger fra området. •… Læs mere »Referat fra møde d. 21-1-2023

Udgivet i Referater fra bestyrelsesmøder | Skriv en kommentar

Referat fra 1-12-2022

      Indkaldte deltagere: Carsten, Ole, Bjarne, Kurt og Kim      Gitte: referent Afbud: Dagsorden: Emne Ansvarlig: Tidsfrist: 1. Godkendelse af referat Referatet blev godkendt. 2. Godkendelse af dagsorden. Dagsorden blev godkendt  3. Siden sidst. Blå flag: Kurt har haft kontakt til kommunen – der kommer svar i januar 2023 Hjemmesiden står stadig… Læs mere »Referat fra 1-12-2022

Udgivet i Referater fra bestyrelsesmøder | Skriv en kommentar

Referat fra 22-9-2022

Fremmødt   Carsten, Ole, Bjarne, Kurt.         Gitte: referent Afbud: Kim Dagsorden: Emne Ansvarlig: Tidsfrist: 1. Godkendelse af referat D. 4. juli 2022, havde vi et evalueringsmøde angående Sankt Hans aften.  Der var ca. 300 personer fremmødt. Vi havde salg af pølser, øl, vand og vin.  Vi lavede en ønskeliste til hvad… Læs mere »Referat fra 22-9-2022

Udgivet i Referater fra bestyrelsesmøder | Skriv en kommentar

Referat fra bestyrelsesmøde d. 07.12.2021

Der er d. 07.12.2021 afholdt bestyrelsesmøde uden dagsorden, da det er første møde efter det konstituerende møde efter den ekstraordinære generalforsamling. Følgende er drøftet: Der laves et facebookopslag, hvori det beskrives, hvad vi ønsker som Fynshav bylaug, både i forhold til samarbejde i byen samt initiativer for byen og dens borgere. Der er tidligere modtaget… Læs mere »Referat fra bestyrelsesmøde d. 07.12.2021

Udgivet i Referater fra bestyrelsesmøder | Skriv en kommentar

Konstituerende bestyrelsesmøde d. 27.10.2021

Konstituerende bestyrelsesmøde d. 27.10.2021  Louise Dele Aebeloe er valgt til formand. Kurt Schmidt er valgt til næstformand. Ole Henningsen er valgt til kasserer. Bent Pedersen fortsætter som suppleant. Der indsamles ID fra medlemmer ved kommende bestyrelsesmøde.

Udgivet i Referater fra bestyrelsesmøder | Skriv en kommentar

Konstituerende bestyrelsesmøde d. 15.09.2021

Konstituerende bestyrelsesmøde d. 15.09.2021 Bestyrelsen har ikke mulighed for at konstituere sig. Det besluttes, at der indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling. Louise Dele Aebeloe sender dagsorden ud.

Udgivet i Referater fra bestyrelsesmøder | Skriv en kommentar

Bestyrelsesmøde d. 20.10.2020

Bestyrelsesmøde d. 20.10.2020 1. Opfølgning på informationsmøde vedr. badebassin Der oprettes en selvstændig forening, da der bliver opkrævet et indmeldingsgebyr samt et medlemsbidrag, som skal dække bl.a. rengøring og strøm. Der var 16 fremmødte til informationsmødet vedr. havnebassinet. Der afholdes stiftende generalforsamling d. 11.11.2020. Projektet er iværksat gennem bestyrelsen i Fynshav Bylaug. 2. LAG-midler Muligheden… Læs mere »Bestyrelsesmøde d. 20.10.2020

Udgivet i Referater fra bestyrelsesmøder | Skriv en kommentar

Referat bestyrelsesmøde d. 15.09.2020

Referat bestyrelsesmøde d. 15.09.2020 kl. 18.00 i Dagli’Brugsen Alle medlemmer af bestyrelsen deltager i mødet. Punkt 1. Opfølgning på hjemmeside, mobilepay, Sydbank mm.. Louise følger op på NemId, CVR nr. mm.. Thorbjørn sender en liste over login, CVR-oplysninger osv. til Louise. Han flytter samtidig alt, herunder bl.a. Mobilepay, netbank mm. over i Louises navn. Referatet… Læs mere »Referat bestyrelsesmøde d. 15.09.2020

Udgivet i Referater fra bestyrelsesmøder | Skriv en kommentar

Referat af konstituerende bestyrelsesmøde d. 26.08.2020

Louise Dele Aebeloe vælges som formand. Søren Hansen vælges som næstformand. Birgitte Andersen (Gitte) vælges som kasserer. Referat fra det konstituerende møde lægges på Fynshav Bylaugs hjemmeside. Der skal fremsendes en beskrivelse af bestyrelsesmedlemmernes funktion samt en kopi af deres id til Sydbank. Der skal endvidere sendes en kopi af referatet fra det konstituerende bestyrelsesmøde… Læs mere »Referat af konstituerende bestyrelsesmøde d. 26.08.2020

Udgivet i Referater fra bestyrelsesmøder | Skriv en kommentar

Referat generalforsamling d. 18.08.2020

Referat af generalforsamling d. 18.08.2020 1. Valg af ordstyrer Sarah Grønbæk 2. Valg af referent Louise Dele Aebeloe 3. Bylauget aflægger beretning – Legeplads Der er nedsat en arbejdsgruppe, og der afventes aktuelt svar fra Sønderborg Kommune i forhold til muligheden for at benytte grundet ved den gamle børnehave. – Badebro/vinterbad Der arbejdes i gruppen… Læs mere »Referat generalforsamling d. 18.08.2020

Udgivet i Referater fra bestyrelsesmøder | Skriv en kommentar

Referat 23-01-2020

Udgivet i Referater fra bestyrelsesmøder | Skriv en kommentar

Referat 23-10-2019

Udgivet i Referater fra bestyrelsesmøder | Skriv en kommentar

Referat 04-09-2019

Udgivet i Referater fra bestyrelsesmøder | Skriv en kommentar

Statistik

Total 685 21804
I dag 1 10
Denne uge 15 663
Denne måned 59 1872