Spring til indhold

Fynshav.dk

Skov og strand

Bestyrelsesmøde d. 20.10.2020

Bestyrelsesmøde d. 20.10.2020

1. Opfølgning på informationsmøde vedr. badebassin
Der oprettes en selvstændig forening, da der bliver opkrævet et indmeldingsgebyr samt et medlemsbidrag, som skal dække bl.a. rengøring og strøm. Der var 16 fremmødte til informationsmødet vedr. havnebassinet. Der afholdes stiftende generalforsamling d. 11.11.2020.
Projektet er iværksat gennem bestyrelsen i Fynshav Bylaug.

2. LAG-midler
Muligheden for at søge LAG-midler til projektet omkring havnebassinet er i gruppen, der arbejder med Havnebassinet.
Der vil blive taget stilling til dette, når der er afholdt stiftende generalforsamling.

3. Næstformand
Carsten er valgt som næstformand, da Søren stopper som brugsuddeler d. 01.12.2020.

4. Havnefest-udvalg
Udvalget arbejder videre i forhold til havnefest 2021.

5. Lokale til afholdelse af fremtidige bestyrelsesmøder
Louise kontakter Connie Mark Skovbjerg hos Sønderborg Kommune med henblik på drøftelse af mulighed for et lokale til afholdelse af kommende bestyrelsesmøder. Gitte kontakter Bakkehuset, Fynshav, for at høre, om der alternativt er mulighed for, at møder kan afholdes der resten af 2020.

6. Bank
Oplysninger er fremsendt til Sydbank og Mobilepay. Der følges op på, om de har fået de fornødne oplysninger. Såfremt der mangler noget, fremsendes dette til banken.

7. Eventuelt
Thorbjørn har Bylaugets lamineringsmaskine. Denne hentes til brug for laminering af dokumenter med oplysninger fra Bylauget, således at disse kan sættes i en infotavle foran Dagli’Brugsen.
Louise kontakter Connie Mark Skovbjerg med henblik på kontaktoplysninger på de personer, der skal kontaktes i forhold til drøftelse af forbedring af cykelsti samt asfalt i Gyden, på vej til Fryndesholm skole, bedre belysning omkring skolen og i øvrige dele af Fynshav samt muligheden for et toilet på Nordstranden.

Del på Facebook

Statistik

Total 667 21843
I dag 3 5
Denne uge 21 702
Denne måned 65 1911