Spring til indhold

Fynshav.dk

Skov og strand

Referat bestyrelsesmøde d. 15.09.2020

Referat bestyrelsesmøde d. 15.09.2020 kl. 18.00 i Dagli’Brugsen

Alle medlemmer af bestyrelsen deltager i mødet.

Punkt 1. Opfølgning på hjemmeside, mobilepay, Sydbank mm..
Louise følger op på NemId, CVR nr. mm..
Thorbjørn sender en liste over login, CVR-oplysninger osv. til Louise. Han flytter samtidig alt, herunder bl.a. Mobilepay, netbank mm. over i Louises navn.
Referatet fra generalforsamlingen samt det konstituerende bestydelsesmøde sendes til bestyrelsen og lægges samtidig på hjemmesiden.

Punkt 2. Drøftelse af ønsker for – og  forventninger til Bylauget
Dette punkt drøftes ved det kommende bestyrelsesmøde.

Punkt 3. Status på arbejdsgrupper samt ønsker for deltagelse i arbejdsgrupper
– Der er indhentet tilbud på vinterbadehus. Arbejdsgruppen ved at undersøge trappe og bro (skal stormsikres).
De vil indkalde til et infomøde i hallen d. 07.10.2020 kl. 19.00 for at se, hvor stor interessen er omkring projektet. Bådelauget er muligvis interesserede i et “samarbejde” i forhold til projektet.
Indkaldelsen lægges på Fynshavs hjemmeside.

– Ansøgninger om bevillinger fra Sønderborg Kommune til Bylauget er drøftet.
Det er i den forbindelse drøftet, at Tom Nielsen kan kontaktes med henblik på drøftelse af muligheder for ansøgninger om penge fra kommunen samt fonde.

– Toiletmuligheder ved Nordstranden drøftes, herunder bl.a. muligheden for at fremlægge vores idéer for/drøfte vores tanker med Tom Nielsen.

– Det meldes ud til byens borgere at legepladsen ved den gamle børnehave må bruges.

– Der er givet afslag på, at Bylauget må “overtage” den nuværende legeplads ved den gamle børnehave i Fynshav til brug for opførelse af en ny legeplads. Der arbejdes videre i arbejdsgruppen.

– Der kan evt. indkaldes til et møde vedr. legepladsen, hvortil Tom inviteres. Dette med henblik på at forelægge ham idéen vedr. et eventuelt medborgerhus i Fynshav.

– Havnefesten 2021 finder sted d. 14.08.2021.

Punkt 4. Forslag til iværksættelse af projekter i arbejdsgrupperne, herunder hvordan vi når ud til byens borgere
– Opslagstavle i Dagli’Brugsen
– Evt. på skilt foran Dagli’Brugsen. (Har du forslag eller spørgsmål, læg dem i postkassen)
– Facebook
– Hjemmeside
– Nyhedsbrev (hvori en punktform fra referat af møder fremgår)

Punkt 5. Opfølgning på hegn ved sportspladsen i Gyden.
Hvem kontakter Morten i forhold til højde på hegnet mellem sportspladsen i Gyden og Gyden 2? Dette aftales nærmere, når mulighederne i forhold til hegnet er afdækket.
– Borgere i Nyttejob kan evt. komme og klippe hegnet ved sportspladsen. Dette undersøges nærmere.

Punkt 6. Status på eventuelt medborgerhus samt brug af legepladsen
– Se ovenstående.

Punkt 7. Fremtidig møderække, herunder mødested og forplejning
– Bestyrelsesmøderne aftales fra gang til gang.

Punkt 8.  Eventuelt – herunder bl.a. julefrokost
– Søren er valgt som næstformand.

– Connie Mark Skovbjerg ved Sønderborg Kommunen kontaktes i forhold til den blå cykelsti i Gyden, som går op mod skolen. Dette for at afdække, hvem skal man kontakte for at få den ordnet.

– Næste bestyrelsesmøde afholdes d. 20.10.2020 kl. 18.00.

Del på Facebook

Statistik

Total 516 19767
I dag 0
Denne uge 10 279
Denne måned 30 1688