Spring til indhold

Fynshav.dk

Skov og strand

Referat fra 22-9-2022

Fremmødt

 

Carsten, Ole, Bjarne, Kurt.         Gitte: referent
Afbud: Kim
Dagsorden:
Emne Ansvarlig: Tidsfrist:
1. Godkendelse af referat D. 4. juli 2022, havde vi et evalueringsmøde angående Sankt Hans aften. 

Der var ca. 300 personer fremmødt. Vi havde salg af pølser, øl, vand og vin. 

Vi lavede en ønskeliste til hvad vi mente manglede til næste år, og hvor meget der evt. skal købes af pølser og drikkevarer.

Forslag til båltaler og forsanger til vores sange.

Næste år er der Sankt Hans en lørdag og det skal vi tage højde for.

2. Godkendelse af dagsorden. Der var ikke udsendt en dagsorden.

Vores evaluering blev godkendt.

3. Siden sidst. Kurt og Ole har været på et infomøde ang. INFOLAND, som er en fælles kalender Sønderborg Kommune stiller til rådighed.

Alle landsbylaug fra Als var mødt op.

Ole har opdateret data for vores Bylaug.

Der har været et fællesmøde for foreninger i Fynshav, med henblik på en fælles kalender, der er ikke sket mere. 

Henrik Wendelboe er kommet med et nyt logo til vores Bylaug og vi har valgt dette.

Opdatering af vores kalender på hjemmesiden. Måske Henrik Wendelboe kan hjælpe.

Kurt har oprettet en Nordstrand gruppe på FB, med henblik på fjernelse af tang. Dette sker efter aftale med Lasse og Ole, nye ejere af grunden ved stranden 

Der kom mange frivillige og der blev lavet gelænder og renset fliser.

Anders Jensen har stillet skraldespande op, til især hundelufterne, ved søen ved færgelejet.

Dagli Brugsen har doneret poser.

Bylauget betaler benzin, så han kan slå græsset rundt ved søen ved færgelejet.

Bylauget vil gerne en erkendtlighed til de frivillige affaldssamlere her i Fynshav. Kurt har kontaktet Beltman for at få en liste over frivillige.

4. Regnskab/ kassereren Overskuddet fra Sankt Hans er 1066, kr.

Priserne bliver justeret til 2023.

Det koster 147 kr pr kvartal for at have mobile pay. Det bliver afmeldt, og så kommer Ole til at stå for det.

Kurt skal også have adgang til banken.

Havnebadet har modtaget 5000 kr fra Bylauget.

5. Fremtiden Hvor mange møder skal vi have om året?

Vi skal have vores kalender op at køre, så vi kan få et bedre overblik over begivenheder her i Fynshav.

6.           Blå flag. Der har været en del uro på stranden vedrørende det Blå Flag og hunde.

Der må IKKE være hunde på stranden i den periode hvor det Blå Flag er hejst.

Vi har drøftet bedre skiltning i området, så hundeejere ikke er i tvivl, og samtidig skal der ikke sættes andre sedler foran de Blå Flags regler.

Kurt har taget kontakt til kommunen, for hvad der kan gøres.

7. Evt. Der arbejdes på at få blomster til de grønne områder.

Kommunen udleverer ikke blomsterløg mere.

8.  Næste møde. 1.december kl. 18. på Svinget 8.
Del på Facebook

Statistik

Total 516 19767
I dag 0
Denne uge 10 279
Denne måned 30 1688