Spring til indhold

Fynshav.dk

Skov og strand

Referat fra den 8-5-2023

Referat fra bestyrelsesmøde
Fynshav Bylaug
Mandag 8. maj 2023

Indkaldte deltagere: Kurt, Ole, Kim, Bjarne, Carsten og Gitte.
Afbud fra Carsten
Referent / skribent Gitte

1. Godkendelse af referat:

Referatet blev godkendt.

2. Godkendelse af dagsorden:

Dagsorden blev godkendt.

3. Siden sidst:

Vi fik afholdt vores generalforsamling.

Der er nedsat en gruppe som vil holde havnefest. Det bliver ikke sammen med Sankt. Hans, men afholdes d. 6 august 2023.
Bylauget skal ikke stå for noget, men kan hjælpe ved behov.

Kuglelampen ved ud/indkørsel til Fynshav, kommer ikke op igen.

Referater bliver lagt på hjemmesiden.

Ole og Kurt har været til møde angående landsbylag i området.
Referater fra generalforsamling og referater fra vores møder skal sendes til Kommunen, for at vi kan modtage penge i vores bylaug.

Der skal betales 1000,- kr for at få vores hjemmeside til at køre igen.

4. Regnskab/ kassereren:

Intet nyt.

5. Blå flag:

Intet nyt.

6. Generalforsamling konstituering:

Ingen ændring.

Formand: Kurt Madsen Schmidt.
Kasserer: Ole Henningsen

Bestyrelsesmedlemmer: Kim Bylov Hansen – Bjarne Petersen – Carsten Rehling Jensen

Referent:
Gitte Hynding Møller

7. Sankt Hans 23 juni 2023:

Vi skal have købt forskellige ting til håndtering af mad og hygiejne. / Gitte
Printning af sange. / Ole (hjælp til laminering – Gitte)
Båltaler – Det bliver Tage Petersen.
Heks – Gitte spørger skolen.

Vi har 3 ekstra hjælpere.
Trailer til opbevaring og køl.

Evt. musik – Kurt.

Som forsanger har vi Anni Wandahl Sørensen.

Ole har indkøbsliste og køber hvad der skal bruges af mad og drikkelse, samt vekselpenge og mobilepay.

8. Evt.:

Intet under Evt.

9. Næste møde:

Vi mødes d. 12. juni 2023 på havnen kl. 19. til prøveopsætning af telt.

Del på Facebook

Statistik

Total 516 19749
I dag 5 69
Denne uge 10 261
Denne måned 30 1670