Spring til indhold

Fynshav.dk

Skov og strand

Referat fra den 3-10-23

Referat bestyrelsesmøde
Fynshav Bylaug
Tirsdag d. 3. oktober 2023

Deltagere: Ole, Kurt, Bjarne.
Afbud: Kim, Carsten.
Referent/skribent : Gitte

1. Godkendelse af referat.

Referatet fra 8. maj 2023 blev godkendt

2. Godkendelse af dagsorden.
Dagsorden blev godkendt.

3. Siden sidst.
• Sankt Hans blev aflyst pga. afbrændingsforbud i Sønderborg Kommune.
• Vores kuglelampe er blevet fjernet og erstattes af nye lamper, magen til de andre i byen.
• Havne-festen for Fynshav, blev afholdt d. 6. august 2023. Festen blev afholdt som en familiefest, og der var flot fremmøde.
Der var et lille underskud på 1313 kr.
Udvalget for festen afholder evalueringsmøde d. 5. oktober 2023.

4. Regnskab/kassereren.

• Der er kontingenter der skal betales.
• Kundepakken hos Danske Direkte Forening stiger fra 25 kr. til 79 kr om måneden. Kundepakken koster fremover 500 kr. hver gang der skal ændres en fuldmagt.

5. Blå flag.

• Kommunen har fjernet tang på stranden, når det har været nødvendigt.
• Der har ikke været nogen klager om hunde på stranden.
• Skiltningen på stranden er blevet bedre

6. Sankt Hans:

Vi håber at Sankt Hans kan afholdes i 2024.

7. Evt.:

• Bord og bænkesæt tages ind for vinteren.
• Ole og Kurt deltager i Landsbyforumet d. 31. oktober 2023. ang.
”Borgerinddragelse i forbindelse af VE-anlæg”

8. Næste møde:

28. november 2023 kl. 19, Svinget 8.

Del på Facebook

Statistik

Total 667 21843
I dag 3 5
Denne uge 21 702
Denne måned 65 1911