Spring til indhold

Fynshav.dk

Skov og strand

Referat fra møde d. 21-1-2023

Indkaldte deltagere:

Carsten, Ole, Bjarne, Kurt og Kim        Gitte: referent

Afbud:

Dagsorden:

Emne

Ansvarlig:

Tidsfrist:

1.

Godkendelse af referat

Referatet blev godkendt.

2.

Godkendelse af dagsorden.

Dagsorden blev godkendt.

3.

Siden sidst.

Bylauget var repræsenteret af Kurt til Fastelavn i Notmark Kirke for børn, sammen med andre foreninger fra området.

Kurt: Rengøring af Nordstranden i april.

Havnebadet er ved at være færdig.

Lørdag d. 18. februar 2023 blev byens ene lysmast ødelagt ved en påkørsel.  Vi ønsker ikke at den også bare bliver fjernet – hvad kan evt. gøres.

Umiddelbart bliver den genopsat… Hvem skal kontaktes?

Ole prøver at kontakte Tom Nielsen for at se hvad vi kan gøre for at den kan blive.

Kurt vil kontakte Kurt Beltman, angående de frivillige skraldopsamlere i Fynshav.

Vil tilbyde kaffe og kage som tak for deres indsats.

Den gamle MobilePay konto er blevet lukket. Regningen er betalt, og de penge der stod på kontoen, der desværre gået tabt. Men nu har vi ikke mere bøvl med at bruge den.

Ole har fået en regning angående rådgivning fra NemID, men der er ingen der har kendskab til den?

Ole og Kurt har fulgt op på alle de hængepartier der har været med NemID, MobilePay og hjemmesider.

Alle koder og sider er ajourført, så Kurt og Ole har adgang.

4.

Regnskab/ kassereren

Regnskabet er ikke klar til mødet, da tiden er gået med at få alle koder, vedrørende hjemmesider, NemID og MobilePay opdateret og til at fungere for vores bylaug.

5.

Blå Flag

Der er møde med Jane Frellsen på havnen fredag d. 14. april 2023

Der er vedtaget på Kommunen, at Blå Flag fortsætter.

6.          

Generalforsamling

Generalforsamling bliver afholdt tirsdag d. 18. april 2023 kl. 19.00, i cykelklubbens lokaler ved skolen.

Kurt – på valg – ønsker genvalg

Ole – på valg – ønsker genvalg

Kim – ikke på valg

Bjarne – ikke på valg

Carsten – ikke på valg

Gitte revisorkontrolant og referent

Vi har ingen suppleanter.

Der ønskes genvalg, da vi endelig har fået Bylauget til at fungere.

Dem der er medlemmer af Bylauget, arbejder hårdt for at få det til at fungere.

7.

Evt.

Carsten har kontaktet Sdbg. Kommune, angående hegnet ved fodboldbanen på Gyden, da hegnet er vildt voksende.

Kommunen har svaret, at det er deres ansvar at holde hegnet rundt om boldbanen.

Efterfølgende har Carsten fået at vide, at det må han gerne selv fælde. (Evt. sammen med andre, der er interesseret i træet.)

8.

Næste møde.

2 maj 2023 kl. 19.00 på Svinget 8.

Del på Facebook

Statistik

Total 516 19767
I dag 0
Denne uge 10 279
Denne måned 30 1688