Spring til indhold

Fynshav.dk

Skov og strand

Referat generalforsamling d. 18.08.2020

Referat af generalforsamling d. 18.08.2020

1. Valg af ordstyrer
Sarah Grønbæk

2. Valg af referent
Louise Dele Aebeloe

3. Bylauget aflægger beretning
– Legeplads
Der er nedsat en arbejdsgruppe, og der afventes aktuelt svar fra Sønderborg Kommune i forhold til muligheden for at benytte grundet ved den gamle børnehave.

– Badebro/vinterbad
Der arbejdes i gruppen og indkaldes til et nyt møde, hvor der lægges en plan.

– Havnefest
Havnefest 2020 blev aflyst grundet Covid-19. Der var et godt fremmøde i 2019, og der planlægges havnefest i 2021.

– Sankt Hans
Sankt Hans 2020 blev aflyst grundet Covid-19. Der afholdes Sankt Hans som sædvanligt i 2021.

Beretning godkendt.

4. Bylauget fremlægger regnskab
Der bliver spurgt ind til regnskabet for havnefesten, hvortil der fremægges separat regnskab. Regnskab godkendt uden yderligere spørgsmål.

5. Valg
– Thorbjørn Østergaard træder ud af bestyrelsen
– Sarah Grønbæk (ønsker ikke genvalg)
– Rita Boye (ønsker ikke genvalg)
– Carsten Rehling (ønsker genvalg)

Følgende er valgt ind i bestyrelsen:
Anne Marie Pekruhn
Birgitte Dele
Kurt Schmidt

6. Valg af suppleanter
– Steen Weile (ønsker ikke genvalg)
– Anders Jensen (ønsker ikke genvalg)
Ole Henningsen vælges som suppleant.

7. Valg af revisor
– Anne Henningsen (ønsker genvalg)
Anne Henningsen er genvalgt.

8. Eventuelt
Fynshav Bylaugs hjemmeside er drøftet, herunder anvendelsen af denne.
Louise Dele Aebeloe skal på kursus i brug af den nye hjemmeside, således at denne kan benyttes til information til byens borgere vedr. arbejdsgrupper, arrangementer mm. i Fynshav.

9. Godkendelse af referat
Referatet er løst højt og godkendt.

Del på Facebook

Statistik

Total 516 19767
I dag 0
Denne uge 10 279
Denne måned 30 1688