Spring til indhold

Fynshav.dk

Skov og strand

Referat fra bestyrelsesmøde d. 07.12.2021

Der er d. 07.12.2021 afholdt bestyrelsesmøde uden dagsorden, da det er første møde efter det konstituerende møde efter den ekstraordinære generalforsamling.

Følgende er drøftet:
Der laves et facebookopslag, hvori det beskrives, hvad vi ønsker som Fynshav bylaug, både i forhold til samarbejde i byen samt initiativer for byen og dens borgere.

Der er tidligere modtaget forespørgsel omkring, hvor i Fynshav der findes hjertestartere.
Disse findes bl.a. ved:
Dagli’ Brugsen
Lillebælt Camping
Fynshav Bådelaug

Der tages kontakt til Trygfonden i forhold til oversigt over hjertestartere i Fynshav.

Der er modtaget brev fra en borger i forhold til et ønske om en krolfbane i Fynshav, gerne på Diamantens område.
Der rettes henvendelse til Diamanten i forhold til muligheden for et areal til krolf.

Der er taget kontakt til Sønderborg kommune i forhold til gelænder ved trappen ved Nordstranden.
Det aftales i den forbindelse, at der eventuelt kan indkaldes til en arbejdsdag ved Nordstranden, hvor den kan gøres sommerklar med udgangspunkt i ønsker fra Fynshavs borgere.

Lygtepælen ved Epos er gået i stykker og har i en længere periode ikke fungeret.
Dette anmeldes via Giv er prej.

Der er modtaget brev i forhold til for høj hastighed på Bakken.
Bestyrelsen mødes d. 15.12.2021 kl. 19.00 for at gå en runde i byen for at lave en beskrivelse af, hvor der mangler belysning og hvor der er udfordringer i forhold til belysning.

Der afholdes nyt bestyrelsesmøde d. 11.01.2022 kl. 19.00.

Del på Facebook

Statistik

Total 516 19767
I dag 0
Denne uge 10 279
Denne måned 30 1688