Spring til indhold

Fynshav.dk

Skov og strand

Referat fra den ordinære generalforsamling d. 18.4.2023

Der var 11 fremmødte, deraf 4 fra bestyrelsen.

Henrik Wendelboe blev valgt som ordstyrer.
Gitte Hynding Møller referent.
Formanden fremlægger sin beretning, hvor han fortæller om året siden sidste generalforsamling, hvor 3 medlemmer stoppede og der kun var 2 medlemmer tilbage.

Den 23. juni, blev der afholdt Sankt Hans på stranden.
Der var ca. 300 fremmødte. Båltalen blev holdt af Tom Nielsen.

Så er der blevet oprettet en Nordstrand gruppe, bestående af ca. 36 personer, som hjælper med at holde stranden nogenlunde fri for tang og grønt.

Blå Flag: Der er blevet afholdt møde med Jane Frellsen fra Sønderborg Kommune, da skiltning er meget dårlig ved stranden. Der er blevet aftalt at, der kommer skilte de steder man går ned til stranden der er omfattet Blå Flag.

Fynshav Havnebad er ved at være færdig. Der er 150 aktive medlemmer og 28 passive.

Bylauget har deltaget ved Notmark Kirkes fastelavn, sammen med andre foreninger fra området.

Der vil blive arrangeret Sankt Hans, fredag d. 23. juni 2023. på stranden.

Regnskabet blev fremlagt og gennemgået af kassereren.

Der blev givet forklaring på nogle af posterne. Bl.a. flytning af bank og deres gebyrer.
Regnskabet blev godkendt.

 

Kurt Madsen Schmidt blev genvalgt.
Ole Henningsen blev genvalgt.
Gitte Hynding Møller blev genvalgt.
Der var ingen indkomne forslag.
Under Evt. blev der bl.a. drøftet hvad der kan gøres, for at synliggøre aktiviteter i Fynshav og omegn.
Der er før blev drøftet om der kunne laves en fælles kalender for byen.

–    Måske Sønderborg Kommune også kunne lægge info ind på Fynshav Bylaugs hjemmeside, så man kan se hvad der sker i kommunen.
Landsbybussen kan lejes af beboere i Fynshav.

Der er lavet en app ”nabogo”, via den kan man leje bussen.

Der er taget initiativ til havne fest igen. Der kommer nærmere info.

Del på Facebook

Statistik

Total 516 19767
I dag 0
Denne uge 10 279
Denne måned 30 1688