Spring til indhold

Fynshav.dk

Skov og strand

Referat fra ordinær generalforsamling d. 31.05.2022

Referat fra generalforsamling d. 31.05.2022 kl. 19.00

 • Valg af ordstyrer
  Kurt Schmidt
 • Valg af referent
  Louise Dele Aebeloe
 • Aflæggelse af beretning for 2021
  Formandens beretning godkendt
  Nedenstående er drøftet

  – Ansøgning om bålsted
  – Kontakt til Sønderborg kommune vedr. toilet og gelænder på Nordstrand
  – Kontakt til Sønderborg kommune vedr. belysning i byen
  – Kontakt til Sønderborg kommune vedr. gadelygte ved Epos
  – Strand rensning
  – Sankt Hans

  Havnebad
  Er ved at søge midler til sauna

 • Aflæggelse af regnskab
  Regnskab godkendt
 • Valg af bestyrelsesmedlemmer
 • Louise Dele Aebeloe træder ud af bestyrelsen
 • Birgitte Dele træder ud af bestyrelsen
 • Anne Marie Pekruhn træder ud af bestyrelsen
 • Ole Henningsen er på valg og modtager genvalg
 • Kurt Schmidt er på valg og modtager genvalg
 • Kim Bylov Hansen vælges ind i bestyrelsen
 • Carsten Rehling Jensen vælges ind i bestyrelsen
 • Valg af suppleanter
 • Bent Pedersen træder ud af bestyrelsen
 • Birgitte Dele vælges som suppleant
 • Louise Dele Aebeloe vælges som suppleant
 • Valg af revisor
  Gitte Hynding Møller vælges som revisor
 • Indkomne forslag
  Der er ikke modtaget forslag
 • Eventuelt
  Postkassen flyttes i Dagli’ Brugsen, så den er synlig.

  Der er afholdt møde d. 21.05.2022, hvor foreningerne i Fynshav var inviteret.
  Formålet var at drøfte muligheden for en fælles kalender for foreningerne i byen, som de kan notere deres arrangementer i.
  Der er stor opbakning til kalender og samarbejde på tværs af foreningerne, således at foreningerne kan hjælpe hinanden i forbindelse med afholdelse af arrangementer.

Del på Facebook

Statistik

Total 516 19767
I dag 0
Denne uge 10 279
Denne måned 30 1688