Spring til indhold

Fynshav.dk

Skov og strand

Referat – Generalforsamling d 15.09.2021

Generalforsamling

Fynshav Bylaug

Onsdag d. 15.09.2021 kl. 19.00 i Diamanten

Gyden 96, Fynshav

 

Referat

 1. Valg af ordstyrer
  Kurt Schmidt
 2. Valg af referent
  Louise Dele Aebeloe
 3. Aflæggelse af beretning
  – Formandens beretning
  Der er ikke afholdt strandrensning, Sankt Hans og Havnefest i 2020.
  Der er afholdt generalforsamling d. 18.08.2020, hvor Kurt Schmidt, Anne Marie Pekruhn og Ole Henningsen er valgt ind i bestyrelsen.
  – Havnebad
  Der er i 2020 nedsat et udvalg i forbindelse med arbejdet med etablering af Fynshav Havnebad. Der er kontakt til Sønderborg Kommune og Kystdirektoratet.
  Foreningen Fynshav Havnebad har i 2021 fået tilsagn om 150.000 kr. til etablering af havnebadet.

Beretning godkendt.

4. Aflæggelse af regnskab 2020
Der er ikke afholdt arrangementer i 2020 grundet Covid-19.
Regnskab er godkendt.

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer

–    Carsten Rehling Jensen træder ud af bestyrelsen

 • Gitte Andersen træder ud af bestyrelsen
 • Søren Hansen er trådt ud af bestyrelsen
 • Louise Dele Aebeloe er genvalgt
 • Ole Henningsen er genvalgt

Valg af 1 – 2 nye bestyrelsesmedlemmer
Der er ikke valgt nye medlemmer til bestyrelsen

6. Valg af 1 – 2 suppleanter
Bent Pedersen vælges som suppleant
Gitte Hynding Møller vælges som suppleant

7. Valg af revisor
Anne Henningsen modtager genvalg

8. Ændring af vedtægter
Punkt 5:

Bestyrelsen består af 4-7 personer og 2 suppleanter, en revisor, som er valgt af Generalforsamlingen

 • Følgende tilføjes i punkt 5:

Bestyrelsen i Bylauget tegnes af formanden og kassereren i foreningen

9. Eventuelt
Der er indkommet forslag om nedsættelse af hastighed på Bakken i Fynshav.

Bylauget har været i dialog med Sønderborg kommune omkring hastighed i Fynshav.
Der arbejdes videre med dette.

Det aftales, at der laves et opslag på Fynshav Bylaugs Facebookside, hvori der opfordres til, at der flages i Fynshav i forbindelse med 101 års dagen for Danebod Højskole d. 30.10.2021.

 

Referatet er godkendt ved mødets afslutning.

Del på Facebook

Statistik

Total 516 19767
I dag 0
Denne uge 10 279
Denne måned 30 1688