Nyhedsbrev

Nyhedsbrev med opdatering fra bestyrelsen

Referaterne fra generalforsamlingen, det konstituerende bestyrelsesmøde samt de seneste to bestyrelsesmøder er nu lagt på denne hjemmeside.
I finder dem under fanen Fynshav Bylaug – Mødereferater, såfremt det skulle have interesse.

Der er senest afholdt stiftende generalforsamling i foreningen Fynshav Havnebad, som udspringer af Fynshav Bylaugs bestyrelse. To bestyrelsesmedlemmer er tovholdere i denne proces.

Der er arbejdet i legepladsgruppen frem til Danmark blev lukket ned pga. Covid-19.
Der er fortsat et ønske om en ny legeplads i Fynshav, men der mangler medlemmer af arbejdsgruppen.
Et bestyrelsesmedlem er tovholder i denne proces.
Skulle du have et ønske om at være en del af denne gruppe, må du gerne kontakte et af bestyrelsesmedlemmerne eller lægge en seddel i postkassen i Brugsen.

Borde/bænkesæt på stranden vil blive hentet og smurt hen over efterår/vinter, så de er klar til brug næste år.

Udover ovenstående arbejdsgruppe og forening er vi i bestyrelsen aktuelt i kontakt med Sønderborg kommune om muligheden for at forbedre cykelstien i Gyden på vej til Fryndesholm skole samt bedre belysning flere steder i byen.
Toilet på Nordstranden er ligeledes noget, vi ønsker at drøfte med Sønderborg Kommune.

Du må gerne lægge en seddel i postkassen i Brugsen, hvis du har andre idéer eller forslag til gode og spændende initiativer i vores skønne by.
Du må ligeledes gerne lægge en seddel i postkassen, hvis du ønsker, noget skal deles på Fynshav Bylaugs hjemmeside. Det kunne fx være et arrangement, som byens borgere kunne have glæde af at kende til og/eller interesse i at deltage i.

Søren træder ud af bestyrelsen i forbindelse med, at han stopper i Brugsen d. 01.12.2020.
Carsten er i den forbindelse valgt som næstformand.

Vi er i bestyrelsen meget interesserede i tilbagemeldinger fra jer, i forhold til hvordan vi bedst når ud til jer og derved får samlet byen om arbejdsgrupper og gode initiativer i byen.

Der afholdes et nyt bestyrelsesmøde i januar 2021.

Share on facebook
Del på Facebook

Fynshav Bylaug Facebook

Statistik

Total 543 12057
I dag 3 12
Denne uge 6 274
Denne måned 23 1013